1STRATEGIE

Strategie is de eerste stap in het proces. In deze fase ontwikkelen we samen met de klant de strategische richting van de nieuwe formule en zoeken we naar de perfecte omschrijving van het merk: ambities, positionering, merkpersoonlijkheid, de organisatie en de omnichannel retail formule. In gezamenlijke sessies wordt de strategie van het merk geformuleerd: wie ben je, waar wil je staan, wat is je doelgroep, kunnen we de ambities waarmaken en willen we dat? De strategie vormt de essentiële basis voor een onderscheidende propositie en retail formule.
Wilt u de eerste stap zetten van een compleet proces?

DE 3 PIJLERS

Om ervoor te zorgen dat branding, creativiteit en de praktijk elkaar niet in de weg zitten, heeft SVT het Drie Pijlers© model ontwikkeld. Elke pijler heeft zijn eigen plaats, zijn bijbehorende benaderingswijze en zijn eigen oplossing.

Lees verder »

DE 3 PIJLERS

1 – Merkimago
De eerste pijler betreft de merkidentiteit en, in de ogen van de markt, het merkimago. Het is een strategisch traject voor de lange termijn; uitgebreid kijken we naar de identiteit, de positionering en de ambitie van de onderneming. Hoe innovatief zal de retail formule zijn en hoe wordt ingespeeld op de behoeftes van de consument door de hele customer journey?

2 – Retailfunctie
De tweede pijler betreft het winkel-functionele traject. Dat is meer tactisch van aard. Hoe werkt de winkel? Hoe is de entree, de routing, het allocatieplan van assortimentsgroepen en de opbouw binnen de afdelingen?
We kijken in deze fase ook naar zichtlijnen, productpresentatie, verlichting,
 instore communicatie en zelfs maar de ‘achterkant’ van de winkel: het logistieke proces, de personeelsruimtes en dergelijke. Retail design geeft antwoorden op alle vragen die over de fysieke ruimte gaan.

3 – Operatie
De derde pijler betreft het operationele traject van de implementatie. Nu gaat het om de haalbaarheid, schaalvoordelen, modulariteit, flexibiliteit, kostenbewaking en het onderhoud. SVT heeft veel materiaalkennis als het om duurzaamheid en kostprijs gaat, en kennis over systemen, bouwprojecten en het daarbij horende proces.
Het proces volgens de Drie Pijlers is enerzijds een geheel traject, maar het is ook mogelijk om één of twee van de drie trajecten te doorlopen.

Wilt u meer weten over het proces volgens Drie Pijlers©? Maak dan een afspraak!

If you don't know where you're going, any road will take you there - George Harrison

2CONCEPT

Met behulp van Platform Development® brainstormen we gezamenlijk over de consequenties voor alle retail elementen. Wat willen we, wat is haalbaar en wat moet er dan gebeuren? De strategische richting leidt tot de propositie en het overkoepelende Big Idea. Het concept dat wij hiervoor ontwikkelen, wordt uitgewerkt in een ruimtelijk concept (sfeer en beleving), een communicatieconcept (brand image, toon & stijl) en een bedieningsconcept (vlekkenplan, routing en services).
> Wilt u ook eens komen brainstormen?

PLATFORM DEVELOPMENT MODEL

Het model is een effectief gereedschap, dat in één oogopslag inzage geeft in de verschillende krachten die in retail werken. Het toont de holistische samenhang in retail.

Lees verder »

PLATFORM DEVELOPMENT MODEL

Het Platform Development® houdt in dat de verschillende lagen, of schillen, in het model nauw met elkaar verweven zijn en continu invloed op elkaar hebben.
Elk merk bestaat uit een rationele kant – de bedrijfswaarden – en een emotionele kant, het DNA van de onderneming. Het Platform Development model® maakt dit inzichtelijk, als een soort wagenwiel met het merk als naaf.

De buitenste lagen van het model representeren de externe krachten, of context; denk bijvoorbeeld aan de veranderende wereld, en aan consumenten en hun gedrag, dat per situatie anders kan zijn.
De binnenkant is de interne kracht: het merk en de formule. Beide onderdelen komen bij elkaar via de customer journey: het contact, de relatie, tussen de consument en de retailer in al zijn vormen en op alle plekken: fysiek of virtueel, vanaf het eerste contact tot aankoop, tot aan het contact dat na aankoop plaats kan vinden.

Met het model kunnen alle retail elementen die samen de formule vormen, worden ontwikkeld, doorontwikkeld en in de gaten worden gehouden, terwijl geanticipeerd wordt op veranderingen van buitenaf. Door de holistische aard kan het model van binnen naar buiten worden gebruikt, maar ook van buiten naar binnen. Soms start de verandering bij de veranderende wereld, soms vanuit de retailer; soms veranderen de behoeften en wensen van de consument de wereld waarin we leven, soms verandert de wereld de consument.

Wilt u meer weten over Platform Development©? Maak dan een afspraak!

3DESIGN

In de derde stap in ons proces maken we alle stappen van de strategie zichtbaar, ofwel, alle ruimtelijke onderdelen van de winkelformule worden ontworpen: lay-out, routing, exterieur, productpresentaties, enzovoort. Ook de visuele identiteit (logo, huisstijl en instore communicatie) worden in deze fase uitgewerkt. Voor de digitale integratie in de retail formule ontwikkelen we in deze fase een overall concept aan de 
hand van de customer journey.
Wilt u weten hoe goed onze designers zijn?

 

4IMPLEMENTATIE

In deze fase ontwikkelen we het design tot een definitief ontwerp: nu gebeurt het bijstellen, uitwerken en detailleren van alle ontwerponderdelen tot aan de uitwerking van het ruimtelijk ontwerp en de instore communicatie naar de eerste winkel. In de implementatie van het design heeft SVT de rol van 
creatieve begeleider. We bewaken het concept tijdens de verbouwing tot aan de opening van de eerste winkels. In deze periode zijn we uiteraard beschikbaar voor vragen van leveranciers, bouwers en drukkers.
> Houdt u ook van bouwtekeningen lezen?

5EVALUATIE

Om een retail formule uit te rollen is een goede evaluatie essentieel. Onderdelen uit de formule kunnen worden bijgesteld en vastgelegd in een manual, dat dient als huisstijlhandboek. Het is een leidraad om een consistent en herkenbaar beeld te realiseren en te behouden, zowel intern als extern. SVT kan een partner zijn in het voortdurende proces dat nodig is om een merk levend en dynamisch te houden. We zijn graag betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe modules, digitale integratie, multichannel/multiformat, private label, verpakkingen, events, beurzen,

 etc.
Altijd al een complete, praktische huisstijl-manual willen hebben?